4

شیطان وروباه همکاسه میشوند

بزودی رخداد های مهمی رادر جهان ، منطقه به کارگردانی مشترک « شیطان و روباه»شاهد خواهید بود

با شکست طرح شیطان بزرگ درجنگ های نیابتی بوسیله حرام زاده ها ی داعشی

استراتژی شیطان درادامه مبارزه با اسلام ناب ومهره چینی درکشورهای اطراف جمهوری اسلامی ایران تغییرمی یابدودر فازیک مثلث توطئه وشرارت -آمریکا ، انگلیس، عربستان-با طرح ونقشه کودتا در سوریه  و درفاز دوم برای تهدید حمله  آمریکا و انگلیس و اسراییل وعربستان وبرخی کشور های عربی با ترکیه به ایران ، هماهنگ می شوند .

منتظر  توطئه های جدید ومشترک وهم کاسه شدن«شیطان و روباه » درمنطقه باشید .

ادامه دارد...

 
Copyright © 1387/11/11 - 1396 zohoor.ir تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه نشر معارف قرآن و ولایت محفوظ است.
Template Design:Akin Group
بازگشت به بالا