4

شرح سِرّ

مقدمه:
بسم الله الرحمن الرحیم


واژه ها مخلوق خدای متعال هستند، که تاثیرات نامحسوس اما بسیار موثر وقوی دارند. هم در هدایت وهم درگمراهی، هم در خیر وهم در شر، هم در ایمان وهم در کفر، هم در ارتباط با عالم ملک وهم در ارتباط باعوالم ملکوت و همچنین آغاز دارند اما عدم ندارند و همیشه ماندگار و زنده اند، چون بوسیله دو ملک همراه هر انسان هنگام تولد یا تولید، مکتوب میشوند (ثبت وضبط می گردند) «ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید!»
اللهُ خالِقِ کُلَ شَیءِ، به هر آن چه که در عوالمِ وجود هست شَیءِ ِاطلاق می‌شود و خالق همه‌ی اشیاء خدای تبارک و تعالی می‌باشد.
و هر شیء در عالم، معنایی دارد و در مرتبه وجودی و مقام و رتبه‌اش در خلقت مسمی به اسمی است که آن اسم از اسماء الهی است.

و بِاَسمائِکَ الَتی مَلَأت اَرکانَ کُلِ شَی.

و اسماءِ اِلهی بُن و ریشه و رکن هر چیزی در عوالم وجود هستند و به این اعتبار هیچ شیئی در عوالم وجود بی نام وبی معنا و بی مفهوم نیست.


الم


خدای تبارک و تعالی حروف را خلق کرد و هر آنچه خلق کرد، با آن حروف اسمی بر آن نهاد. دارای معنایی و جایگاهی و ظاهری و باطنی و حقیقتی خاص.
وَاُحصی کُلّ شَیءٍ عَدَداً.
و برای شمارش همه‌ی اشیاء و اسماء، حروف را با ارزش‌های عددی خاصی قابل شمارش قرار داد.
فَسُبْحانَ الّذِى بِيَدِهِ مَلَكوتُ كُلّ شى‏ء «یاسین 83»
و حقیقت اشیاء را در ملکوت عالم و تمثیل آن را در عالم مُلک (عالم ماده) تَعَیُّن بخشید.
وجهان را در دو نشئِه و در دو وَجه خلق نمود، یكى وجه ظاهر و ديگرى وجه باطن. وجه ظاهری عالم، مُلكى و، وجه باطنی عالم را ملكوتى قرار داد.
وَكذلكَ نُرى ابراهيمَ مَلَکوتُ السَّمواتِ والارْضِ ولِيَكونَ مِنَ الموقنين «انعام 75»
و ملکوت عالم را به ابراهیم علی نبینا وآله و علیه‌السلام نشان داد.
واذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارضه خلیفه...
و آنگاه که آدم (علی نبینا وآله و علیه‌السلام) را خلق کرد و به نبوت و مقام خلیفة اللهی نائل کرد.
وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا
و نام‌های همه‌ی اشیاء را با خواص ظاهر و باطن و حقیقت آن‌ها و ارزش‌های عددی حروف آن‌ها یک جا به آدم آموخت، بلکه اسماء اشیاء را به هر زبانی که شعوب و قبایل گوناگون وبا الفاظ مختلف باید با آن تکلم کنند را به آدم علیه‌السلام آموخت، و البته آدم علی نبینا وآله و علیه‌السلام مقدمه ولادت خاتم‌الانبیاء رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم بود لکن به حسب ظاهر این علم الاسماء از حضرت آدم علیه‌السلام به صورت مورثی به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم و ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین، رسید، که می‌خوانیم.
السلام علیک یا وارث آدم صفوة الله ظاهر امر این است و اما حقیقت امر آن همان‌گونه است که، اول ما خلق الله نوری، قبل از آنکه آدم خلق شود پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم بود و قبل از حوا فاطمه سلام الله علیها خلق شده بودند.
و به همین اعتبار هر شخصی با هر گویش و رسم و رسومات و هر زبان و لهجه ای نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم و یا ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین می‌رسید، آن حجت‌های الهی با زبان و گویش همان اشخاص با آنهاصحبت می‌فرمودند، وبا رسم و رسومات قبایلی آن اشخاص با آن‌ها رفتار می‌نمودند!
هر چند به ظاهر پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و سلم اُمّی بود لکن به هفتاد و دو زبان در کتابت و تکلم احاطه کامل داشت. ابن شهر آشوب و قطب راوندی از ابو هاشم جعفری روایت کرده‌اند که گفت : خدمت حضرت امام علی نقی دهمین امام شیعیان علیه‌السلام شرفیاب شدم پس با من به زبان هندی تکلم کرد من نتوانستم درست جواب دهم و در نزد آن حضرت ظرفی بود پر از سنگریزه پس یکی از سنگریزه‌ها را برداشت و مکید پس نزد من افکند من آن را در دهان گذاشتم و به خدا سوگند که از خدمت ان جناب بر نخواستم مگر آنکه تکلم می‌کردم به هفتاد و سه زبان که اول آن زبان هندی بود.
ابى العباس از امام صادق علیه‌السلام روايت كرده كه گفت : از آن جناب از آيه : (و علم آدم الاسماء كلها) الخ پرسيدم، كه آن اسماء چه بوده؟ فرمود: اسامى دواها و گياهان و درختان و کوه‌های زمين بود؛ و نيز در همان تفسير از داود بن سرحان عطار روايت كرده كه گفت : نزد امام صادق علیه‌السلام بودم، دستور داد سفره آوردند، و ما غذا خورديم، سپس دستور داد طشت و دست سنان (لگن يا حوله) را، آوردند عرضه داشتم : فدايت شوم منظور از اسماء در آيه (و علم آدم الاسماء) الخ چيست؟ آيا همين طشت و دست سنان نيز از آن اسماء است؟ حضرت فرمود: دره‌ها و تنگه‌ها و بیابان‌ها هم از آنست، و با دست خود اشاره به پستی‌ها و بلندی‌ها كردند.
ما فَرّطنا فی الکتاب من شیء
هر حرفی از قرآن کریم بیش از هفتاد بطن دارد و همه‌ی امور مخلوقات این عالم در قرآن کریم که تبیان کل شیء است قرار دارد و قرآن کریم، حاوی علوم، ماکان و ما یکون و ما هو کائن است.
حروف ابجد-1-
و بیست و هشت حروف قرآن نیز از همان حروف است که گفته شد، لکن با این تفاوت که هر حرفی از قرآن کریم بیش از هفتاد بطن دارد، نه اینکه به عنوان مثال، تمام حروف الف در کل قرآن کریم دارای هفتاد بطن مشابه باشند. بلکه هر حرف (الف) به تنهایی بیش از هفتاد بطن دارد، یعنی الف (الم) هفتاد بطن حاوی اسراری خاص و الف (اولئک) هفتاد بطن با معانی و رموز و اسراری خاص خود می‌باشد.
و لذا هر حرف در هر اسم و یا صفت بر هر شیء در عوالم وجود اعم ازمَلَک، انسان، حیوان و جمادات و نباتات، الواح و ارواح، حوادث و وقایع، کلمات و جملات آیات، بیّنات، امورمُلکی، مَلَکوتی و هرچه در عالم امکان یا ممکن‌الوجود می‌باشد، حاوی اسرار و رموزی است که یکی از راه های دست یابی به آن اسرار و رموز از طریق همان علم ارزش‌های عددی (حروف ابجد) می‌باشد که از این طریق قابل استحصال و دست یابی و «کشف سِر» می‌باشد، که بخشی از آن در کتاب نورانی و سراسر اسرار «شرحِ سِر» آمده است؛ و همه‌ی این اسماء به اعتبار خالق هستی اسم الله می‌باشند، لکن اسماء خاص خالق هستی (واجب‌الوجود) مانند الله و الرحمن و...که هزار و یک اسم خاص می‌باشند تحت شعاع اسم اعظم که بسیط است و حاوی همه‌ی اسماء الهی و محل نزول آن در سیر نزولی ملکوتی به ملکی در سوره غافر است هستند و اسم اعظم ظرف بسیط تمام اسرار اسماء الهی است و آن را در حساب ابجد، عددی است که آن عدد، عدد عظیمی است و آن را به حقیر آموخته‌اند و آن عدد را میدانم و در مقدمه‌ی کتاب دردست تدوین شرح سِرّ که حاوی اسراری مکشوف از حروف قرآن کریم است، و حرف حرفِ آن معجزه می‌باشد به آن اشاره نموده‌ام
در ارتباط با صحت آیات قران کریم، با کشف رموز حروف قرآنی آورده‌ایم که طبق وعده خدای متعال، هیچ حرفی از حروف 114 سوره قرآن کریم نه کم و زیاد شده و نه جا به جا شده است و خدای متعال با اعجازی شگفت انگیز، قرآن کریم را از هرگونه زیاده و نقصان حفظ نموده و همچنین بسم الله الرحمن الرحیم اول هر سوره را یک آیه مستقل از همان سوره قرار داده...
و از دیگر نتایج دسترسی به این علوم ضمن پیش بینی از بسیاری از حوادث مهم عالم که بخشی از آن را در سال 1387 در این پایگاه نوشتیم این مهم است که تمام شیعیان که به اسامی صحیح و درست و نه به اسامی واهی و لغو نام گذاری شده‌اند، ارزش عددی مشخصات سجلی آنان با عددی خاص و مهم و مقدس در قرآن کریم یکی می‌باشد (همه یک عدد است) و این نیز از معجزات قرآن کریم که تبیان کُلِ شَی است می باشد و از این طریق می‌توان بسیاری از مشکلات هر شخص را چاره کرد و برای زندگی هر شخص برنامه ای قرآنی تدوین نمود.
رفع شبهات
اگر بعضی از بندگان خدا این سؤال در ذهن شریفشان خطور نماید که فقط خدا عالم به غیب است و این علوم به غیر از خدای متعال فقط در اختیار ائمه هدی علیهما السلام است که از علم ماکان و ما یکون و ما هوکائن برخوردارند. باید عرض نماییم، در آیت الکرسی می‌خوانیم:
ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء
کسی به اشیاء احاطه علمی پیدا نمی‌کند مگر خدا بخواهد.
و لذا به جناب خضر که نه پیامبر بود و نه نبی و نه امام علومی افاضه شد که به موسی کلیم الله داده نشد و موسی علی نبینا و آ له و علیه‌السلام خود علومی را از جناب، خضر فرا گرفت.
و همچنین در حضور سلیمان نبی که پیامبر خدا بود یک فرد غیر نبی و رسول به علمی و به اسمی آگاهی داشت «علم من الکتاب» که با آن علم قبل از چشم برهم زدن حضرت سلیمان تخت بلقیس را از کیلومترها فاصله با خود او در آن مجلس حاضر کرد؛ و موارد متعدد دیگری، که، از متأخرین و معاصرین خودمان بوده و می‌باشند و حقیر با بعضی که در قید حیات نیستند لکن عند ربهم یرزقون هستند ارتباط داشته و دارم که شاهد این می‌باشد که خدای متعال به اقتضای زمان و برای منظوری خاص علوم و اسراری را در اختیار افرادی عادی قرارمی دهد.
حقیر عرض می‌کنم سریع‌ترین راه رسیدن و بلکه تنها راه رسیدن به مقامات معنوی که رأس آن‌ها عبودیت و بندگی حق تعالی می‌باشد نماز است؛ و همچنین با نماز می‌توان به اسرار عالم به قدر قابلیت و ظرفیت آگاهی یافت و ملکوت عالم را نظاره کرد! چون نماز معراج و عروج از ملک به ملکوت است، مشروط به مراقبت و رفع خواطر قبل از نماز و توجه محض به حضور او جل جلاله وعظم شأنه در نماز.
مرا غرض از نماز این بود که پنهانی
حديث درد فراق تو با تو بگذارم
وگرنه اين چه نمازى بود كه من
با تو نشسته روى به محراب و دل به بازارم.
1- علامه طباطبائی (ره) می فرماید: «ابجد كبیر ظاهراً از مسلمات است و آن از عدد یك تا هزار است كه به بیست و هشت حرف در زبان عرب تقسیم شده، و در بین مسلمانان از شیعه و سنی جای شبهه و تردید نیست؛ و علمای فریقین مانند شیخ بهاء الدین عاملی و شیخ محیی الدین عربی در اینجا سخن را بسط داده اند. در بین غیر مسلمانان نیز ابجد كبیر معروف است و قبل از اسلام در طائفه یهود رائج بوده و از زبان عبری یهود به جامعه مسلمین وارد شده است و … روزی در مجلسی بودیم كه یك نفر از فلاسفه ژاپنی نیز حضور داشت، با آن كه ریشه عقاید ژاپنی ها به چینی ها بر می گردد و آنها وثنی هستند، من سئوال كردم»
آیا شما به حروف ابجد و تاثیرات آن معتقد هستید یا نه؟ در پاسخ گفت: آری به حروف ابجد كبیر معتقدیم، و در این باره كتابهایی از زمان قدیم داریم. («مهر تابان، مصاحبه تلمیذ و علامه طباطبائی»، ص 137)

بزودی...

اقل خدام القران کریم س.م.ر

Copyright © 1387/11/11 - 1397 zohoor.ir تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه نشر معارف قرآن و ولایت محفوظ است.
Template Design:Akin Group
بازگشت به بالا