4

استقبال و بدرقه از میهمان:

به کارگیری مهمان جفاست. هرگاه مهمان بر شما وارد شد او را کمک کنید ( تا لوازم خود را جا بجا کند)

 و هرگاه قصد رفتن کرد او را یاری نکنید، زیرا از فرومایگی است (چون نشانه خوشحالی شما از رفتن

اوست) و درهنگام رفتن  ره توشه ای نیکو برای او بگذارید ، که از بخشندگی است.(اصول کافی،ج6،ص 284)

Copyright © 1387/11/11 - 1397 zohoor.ir تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه نشر معارف قرآن و ولایت محفوظ است.
Template Design:Akin Group
بازگشت به بالا