نسل جدید ، نسل صالحان فرزندان رهبری فرزانه
بعون الله تعالی
انقلاب اسلامی ایران روز به روز  به اهداف بلند وجهان شمول خود نزدیک تر می شود ورویش نسل جوان انقلابی روز به روز بیشتر
و برخلاف خواسته و تلاشهای مستمر واحمقانه فتنه گران ومعاندین با ولایت در داخل و دشمنان دیرینه  اسلام درخارج


بزودی شاهد نسلی خواهیم بود،صالح و انقلابی، کَاَنَهُ همان نسل انقلاب هستند که دوباره رویش کرده و ولایت مدارتر و با انرژی تر از جوانان صدر انقلاب ، واین رویداد، جز اعجاز الهی برای بقای این نظام مقدس چیز دیگری نمیتواند باشد،

س.م.ر ۹۸/۱/۲۴