زنده باد رهبرمعظم و فرزانه انقلاب اسلامی احیاگر اسلام ناب محمدی

"صلی الله علیه وآله وسلم"

پاینده باد نظام مقتدر و باعزت جمهوری اسلامی ایران

مرگ بر استکبار جهانی  خاصه شیطان بزرگ آمریکا 

 کمپین مرگ بر آمریکا ، ننگ بر ترامپ ناکام 

مرگ بر آمریکا وننگ برترامپ ناکام

...اِنَّ الباطِلَ کان ذهوقاً

تمام حکومت های باطل و ظالم جهان محکوم به نابودی هستند 

و اسلام قدرت برتر جهان می شود دهه آتی دهه اقتدار ایران وذلت استکبار جهانی است 

persian : مرگ بر اسراییل

arabic: الموت لاسرائیل
 
english: Death to Israel
 
hebrew: מוות לישראל