برخی افراد ساده لوح اما گرفتار بجای نماز و دعا و توسل به ائمه هدی علیهما السلام  به رمالان فاقد علم و تقوا مراجعه می کنند که  نه تنها مشکلاتشان حل نمیشود بلکه به مشکلاتشان افزوده میشود لذا به آنها توصیه مینماییم برای حل مشکلات اعم از مشکلات خانوادگی اقتصادی شغلی فامیلی ازدواج و غیره بجای رجوع به افراد شیاد تحت نام دعا نویس و سرکتاب باز کن و رمل وجفر و جادو و طلسم و...  به قرآن کریم و ادعیه خصوصا" دعای توسل  و نماز متوسل شوید اامام علی  ع  فرموده اند در مشکلاتتان و در کوران سختی ها و شدائد به قرآن مراجعه نمایید.