4

اقتدار ایران اسلامی 

عزت و اقتدار روز افزون جمهوری اسلامی ایران در جهان ورسوایی  آمریکا واسراییل

( ۱۳۸۷/۱۱/۱۱)

عزت و اقتدار روز افزون مقام معظم رهبری در جهان  که محبوب مردم موحد در جهان خواهند شد

( ۱۳۸۷/۱۱/۱۱)

آغازبحران اقتصادی در غرب خصوصاً آمریکا وفروپاشی اروپا وخودمختاری "اقتصادی"در"برخی ایالات" آمریکا

  (۱۳۸۷/۱۱/۱۱)

تغییرات وسیع در حکومت های منطقه خاور میانه (۱۳۸۷/۱۱/۱۱)

قتل عام  اسراییل در غزه

(۱۳۸۷/۱۱/۱۱)

عربستان با کمک آمریکا و اسراییل ،شخص و اشخاصی را در اطراف سوریه آموزش میدهند

 (۱۳۸۷/۱۱/۱۲)

کشتار مسلمین خصوصاً شیعیان بوسیله عربستان و وقوع جنگی بزرگ در منطقه (ومشارکت روسیه وچین)(۱۳۸۷/۱۱/۱۱)

حج به روی شیعیان بسته میشود

(۱۳۸۷/۱۱/۱۱)

رهبری مقام معظم رهبری از مرز های ایران فراتر خواهد رفت

(مسئولان ارتباطات امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری برای اطلاع رسانی جهانی پیام های معظم له آماده باشند)

(۱۳۸۷/۱۱/۱۱)

تمام حکومت های منطقه دست نیاز به جمهوری اسلامی ایران دراز خواهند کرد

(۱۳۸۷/۱۱/۱۱)

 پایان حکومت های سلطنتی و آغاز نابودی کامل  اسراییل و دولت های استکباری درجهان نزدیک است

اَنَّ اَلاَرضَ یَرِثُها  عِبادی اَلصّالحون

س.م.ر

 

© 1387/11/11 - 1400 az1400.ir  تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه نشر معارف قرآن و ولایتz1111.ir محفوظ است.
Template Design:Akin Group
کانال