4

ایران از ۱۴۰۰

وجهان پس از کرونا

2021-2022

 

تمام آنچه درعزت و اقتدار جمهوری اسلامی ابران ودرخصوص فروپاشی غرب وانگلیس وبحران در ایالات آمریکا نوشتیم(اینجا) همه در حال تحقق است و و آنچه غرب<۱> را رنج میدهد وباعث فروپاشی ارکان زندگی و اقتصاد و معیشت ورسوایی فرهنگی آن شده و بسیار بدتروسخت تر خواهد شد ،تنهامشکلات اقتصادی نیست ، ودر حال حاضر اپیدمی یک ویروس نیست، بلکه خلاء معنویت، فقر فرهنگی و فقربهداشت فردی و اجتماعی و عدم طهارت جسم وجان و در نهایت دوری از خدا و فقدان روح دین وبرنامه الهی درقوانین خانواده واجتماع و حاکمیت است

چون نه قوانین وحقوق خانواده ونه برنامه وقوانین  اجتماعی و منش دولتمردان شان هیچکدام در شان مدیریت  یک جامعه انسانی  بعنوان اشرف مخلوقات نیست، ولذا کرونا و وقوع برخی حوادث دیگر  طبیعی فقط پرده از ماهیت پوچ،فاسد وغیر اخلاقی غرب کنار میزند

اکنون فرصت مغتنمی برای ارائه اسلام ناب به مردم بهت زده و سرگردان جهان خاصه غرب،برای جمهوری اسلامی ایران مهیا شده وخواهد شد،

اگر چه در بحث شیوع کرونا بخشی از ملت چین در استانهای جنوبی اش بلحاظ عدم بهداشت(که خود از نزدیک شاهد بوده ام ) و همچنین اروپا و آمریکا ،در نوع تغذیه وفقد بهداشت فردی و محرومیت از آموزه ها و باورهای صحیح ادیان الهی در کیفیت مصرف غذا ،مقصر هستند و ملت هایشان نیز از فقرمدیریت حاکمان شان در تهیه غذای سالم رنج می برند،لکن پیدایش کرونا و تبعات ومواردی دیگر که جهان را تکان خواهد داد ،عامل و عوامل دیگری دربلوک  غرب  نیز دارد که  با اپیدمی مواردی همچون کرونا برای بشریت نمایان خواهد شد ولذا اخباری مهم تر از کرونا در تغییر و تحولات جهان وزندگی پس از یک دوره سختی و محرومیت بشر از نعمات الهی در پیش است، 

اتفاقات دیگری که زندگی بشر را تحت تاثیر قرار خواهد داد از جمله اینکه امور جاری زندگی ،معیشت تفریح وتجارت  مراودات و پروازها را دچار خلل خواهد کرد،

>۱<غرب که میگوییم ،کسانی که در شرق ودر کشور خودمان نیز،الگویشان در زندگی و بهداشت فردی غربی است،همان آسیب ها را می بینند  ودچار شده وخواهند شد که آنها دچار شده اند ،

س.م.ر

 

نوشتن دیدگاه

بلحاظ قانونی هر فرد مسئول محتوای نظر ارسالی خود است ،که که از طریق قانون با آی پی شناسایی می شود

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

© 1387/11/11 - 1399 az1400.ir  تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه نشر معارف قرآن و ولایتz1111.ir محفوظ است.
Template Design:Akin Group
کانال