4

بشر به توصیه های تمام انبیاء الهی و با نزول  قرآن کریم ،به توصیه ها و بشارت ها و انذار های الهی در قرآن کریم پیرامون، تغییر سبک زندگی سراسر خسارت بارش به یک زندگی سالم ، پاک ، زیبا، با جلوه های ایثار و عمل صالح و صداقت و مهربانی، توام با معنویت ، بدور از معاصی و ظلم و ستم و ،  توجهی نکرد، 

اکنون خدای مهربان او را مجبور به تغییر زندگی می کند ،تا آمادگی ولیاقت زندگی در حکومت سراسر عدل الهی را پیدا کند،هر چنداز این پس شیاطین جن و انس متفقاً سعی خواهند کرد مانع رسیدن بشر به این سعادت شوند ، اما مومنین حقیقی و اهل ایمان ( اهل تقوا ،اهل مسجد ،اهل نماز جمعه و جماعات واهل خیر )  در دوره ای که ظلم و جور شیاطین ومستکبرین عالم به نهایت برسد وعذاب بزرگ الهی فرارسد، در امن الهی هستند، 

پس سعی کنید با عبودیت و بندگی و تقوا و مراقبت نظر رحمت خدای متعال را به خود جلب نمایید  ،

س.م،ر

نوشتن دیدگاه

بلحاظ قانونی هر فرد مسئول محتوای نظر ارسالی خود است ،که که از طریق قانون با آی پی شناسایی می شود

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

© 1387/11/11 - 1400 az1400.ir  تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه نشر معارف قرآن و ولایتz1111.ir محفوظ است.
Template Design:Akin Group
کانال