4

انقلاب اسلامى درمسيرتحقق آرمانهاى جهانشمول و ارتباط با تمام کشورهای جهان به غیر از آمریکا وشیطان بزرگ به موفقیتهایی بزرگی دست خواهد یافت و دیر یا زودکشور های حاشیه خلیج فارس از آمریکا واسرائیل غاصب و رو به زوال مایوس شده و دست نیاز به سوی ایران اسلامی دراز خواهند کرد  

وعليرغم هجمه هاى بى سابقه دشمنان داخلى و خارجى ،عليه ملت شريف وانقلابى ايران ، انقلاب اسلامى لحظه به لحظه بسوى تحقق آرمانهاى مقدس وتحولى بزرگ در حركت است وبا دولتی مردمی در ذیل رهبری های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ، برتمام مشکلات فائق خواهدآمد واین پیش بینی نیست بلکه یک واقعیت است که تحقق آن بسیار نزدیک است،

 

این انقلاب الهی وماندگار وماندنی است ، معاندین و منافقین و نفاق جدید و ضدانقلاب ، خیلی به خود زحمت ندهند،

این انقلاب حتی قائم به شخص نیست وتا رسیدن به هدف خود به راه خود که بستر سازی جهانی شدن اسلام است ادامه میدهد 

حتی مژده هم میدهیم که

زمانی خواهد رسید که ملتهای موحد و مردم مظلوم ومحروم ومستضعفین در سراسر جهان ایران اسلامی را مامن خود خواهند نامید، و برخی مظلومان به ایران اسلامی پناه خواهند آورد،

س.م.ر

نوشتن دیدگاه


١- بلحاظ قانونی هر فرد مسئول محتوای نظر ارسالی خود است ،که از طریق قانون با آی پی شناسایی و پيگيرى می شود

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

© 1387/11/11 - 1403 islamicworld.ir  تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه نشر معارف قرآن و ولایتislamicworld.ir محفوظ است.
Template Design:Akin Group
کانال